Back to Top
 
 
 

Omega

Omega je název pro diskuzní večery o našich koníčcích, zájmech nebo životních postojích. Většina účastníků Omegy, nejsou členy našeho sboru a okruh příznivců se zvolna rozšiřuje. Debatovali jsme například o historii Žatce, o tom co je to peklo, o Karlu Čapkovi, o mužské iniciaci atd.

Chcete-li se zúčastnit nebo máte téma, které byste chtěl(a) nadnést, kontaktujte nás, prosím.
Omega se většinou koná třetí úterý v měsíci od 18 hod, vstup je volný.